”Nie dość, że premier Morawiecki ciągle kłamie, oszukuje i manipuluje, to jeszcze ma braki w podstawowej wiedzy…”

Morawiecki zaskoczył opozycję.
Nie czekał na głosowanie wniosku o wotum nieufności złożonego wcześniej przez partię Schetyny za to sam wystąpił o udzielenie jego rządowi wotum zaufania.

„Sejm jest emanacją woli narodu i to od decyzji Sejmu zależy, czy będzie mandat dla kontynuowania naszych reform”. – Dlatego zwrócę się zaraz do pana marszałka Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania, o to, żeby wysoka izba mogła wyrazić swoje zdanie w odniesieniu do tego, czy ma być kontynuowany program reform, program zmian, który zaproponowaliśmy – oświadczył premier.

Dzisiejsze wystąpienie premiera Morawieckiego jest ostro komentowane. Poza tonem w jakim cała wypowiedź była wygłoszona, pojawiły się informacje nieprawdziwe i populistyczne a także kilka braków w wiedzy podstawowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.