Co prezes wie o ekologii, skoro uważa, że cena węgla zależna jest od węglowodanów? [WIDEO]

Na pewnej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński uznał, że cena węgla wydobywanego w Polsce jest zależna od ceny węglowodanów. Skoro prezes PiS posiada taką niesamowitą wiedzę na temat węgla to co on może wiedzieć o egkolgii? Też Was to zastanawia?

„Węglowodany, cukry, cukrowce, sacharydy – organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu, zazwyczaj w stosunku H:O = 2:1. Są to związki zawierające jednocześnie liczne grupy hydroksylowe, karbonylowe oraz czasami mostki półacetalowe. Ogólnym wzorem sumarycznym węglowodanów jest CxH2yOy lub Cx(H2O)y (znane są jednak węglowodany niespełniające tego wzoru, np. deoksyryboza).

Ze względu na liczbę jednostek cukrowych w cząsteczce węglowodany dzielą się na:

cukry proste, inaczej monosacharydy (jednocukry),
oligosacharydy: disacharydy, trisacharydy, tetra-, penta-, heksa-, hepta-, okta-, nona- i dekasacharydy,
wielocukry, czyli polisacharydy.” – Wikipedia.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.