Hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”  we wzorze nowych paszportach

Osoby piszące do Rzecznika uważają, że umieszczenie hasła w takim miejscu godzi w zasady wolności sumienia i równego traktowania zapisane w konstytucji. Rzecznik w ich imieniu wystąpił do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego o rozważenie zmiany przepisów o paszportach. „Paszport to dokument urzędowy, a nie deklaracja światopoglądowa. Powinien więc być w najwyższym stopniu – z każdego punktu widzenia – neutralny, techniczny i nie budzić sporów” czytaj w wyborcza.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.