Jaki kolejny raz wykazał się brakiem taktu i inteligencji.

RPO uchwalił nowy sposób postępowania z mordercami:
1.Obserwacja – służby przed zatrzymaniem obserwują osobnika i w ten sposób ustalają czy nie jest zbyt lekko ubrany. Jeśliby tak było – należy przed interwencją wysłać mu ciepły polar.
2.Wejście do budynku – w celu uniknięcia traumy, po wybuchu grantów hukowych należy schować je do plecaka – drzwi wyważyć tylko po uprzednim ustaleniu kosztów naprawy zawiasów ze sprawcą.
3.Rzucenie mordercy na ziemię – należy pamiętać, że przed obezwładnieniem sprawcy należy rzucić obok niego wygodny materac i dopiero wtedy można go rzucić na materac.
4.Kajdanki – nie wolno używać kajdanek, jeśli sprawca sam pierwszy nie użyje przemocy. W celu odgadnięcia czy ma taki zamiar należy przed akcją użyć szklanej kuli, która prawdę Ci powie.
5.Odprowadzenie do samochodu – przestępcy nie można upokarzać jazdą starym samochodem bez automatycznej skrzyni biegów i nowego systemu audio. Nieludzkie jest wożenie takich osobników np. w starych policyjnych KIA-ch czy tym bardziej Fiatach.
6. Areszt – w areszcie osobna cela, co najmniej 15 metrów , dvd, PS4 lub XBOX , menu bezglutenowe do wyboru.
7. WAŻNE. Zmiana każdego punktu regulaminu wymaga kontrasygnaty lokalnego środowiska LGBT.

Nad przestrzeganiem tych praw czuwa wyspecjalizowany zespół RPO i Koalicji Europejskiej. – Jaki o oświadczeniu Adama Bodnara

Leave a Reply

Your email address will not be published.