Ktoś ukradł koszulkę KonsTYtucJA z Kolumny Zygmunta w Warszawie. Sprawcy są poszukiwani.

Leave a Reply

Your email address will not be published.