Odlot kolejnego PiS’owskiego ministra: ekolodzy chcą eliminacji człowieka

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek udzielił wywiadu Tygodnikowi Sieci, w którym snuje rozważania na temat ekologii. Stwierdził w nim, odwołując się do Biblii i chrześcijaństwa, że dzisiejsza ekologia dąży do eliminacji człowieka:
„Dominujący dziś publicznie nurt ekologii cierpi na coś, co nazwałbym błędem antropologicznym. W tej wizji przyroda jest ważniejsza od człowieka. W tej wizji człowiek jawi się nie jako ogrodnik, lecz jako szkodnik. W efekcie staje się on niepożądanym elementem, który należy wyeliminować jako zagrożenie. Tymczasem w naszej cywilizacji, która wyrosła na fundamencie Biblii, to człowiek jest koroną stworzenia” – mówi wiceminister Mazurek. – czytaj więcej….

Leave a Reply

Your email address will not be published.