ok. 40% dotacji – tyle Gowin chce zabrać wydziałom humanistycznym. Czy to koniec polskich filozofów i historyków??

23. listopada 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia, zmieniający tzw. „współczynniki kosztochłonności”.
Zmiany dotyczą przydzielania z budżetu państwa dotacji na dydaktykę i badania naukowe.
„Co to oznacza? Bardzo sprytny pomysł na radykalne obcięcie dotacji dla dyscyplin humanistycznych” – mówią humaniści.
Choć ministerstwo przekonuje, że wydziały nauk humanistycznych nie stracą na tej decyzji to filozofowie czy historycy po analizie doszli do wniosku, że dostaną nawet 30-40 proc. mniej pieniędzy na dotację.
Jak podaje oko.press : „Środowisko naukowe zaczyna właśnie protestować. Dyrekcja Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego 13 grudnia wydało swoje stanowisko, w którym „stanowczo sprzeciwia się” proponowanym zmianom: „Wprowadzenie sześciostopniowej (w miejsce dotychczasowej, trzystopniowej) skali oraz redukcja współczynnika z 1,5 na 1 oznaczają de facto dramatyczne (przy przeskalowaniu: do 50 proc.) obniżenie współczynnika kosztochłonności, czego efektem – w połączeniu z dotychczasowym algorytmem finansowania – będzie znaczące utrudnienie, jeśli nie uniemożliwienie prowadzenia badań i dydaktyki w dyscyplinie filozofii na najwyższym, światowym poziomie”. – napisała dyrekcja IF UW.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.