Ponieważ dziś historię pisze się na nowo, przedstawiamy FAKTY o ”Okrągłym Stole”.

PODAJ DALEJ❗️

Ponieważ dziś historię pisze się na nowo, przedstawiamy FAKTY o „Okrągłym Stole”.
 obrady toczyły się od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r.
 po kilku miesiącach prac udało się opracować porozumienie pomiędzy opozycją, a władzami PRL-u.
 w obradach brały udział aż 452 osoby m.in. Lech Wałęsa, Władysław Frasyniuk, Tadeusz Mazowiecki, Lech Kaczyński, Jan Olszewski, Jarosław Kaczyński, Czesław Kiszczak, Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller. A także co ciekawe: Krystyna Pawłowicz, Jarosław Sellin i Mariusz Kamiński.
Najważniejszymi postanowieniami Okrągłego Stołu były:
➡️utworzenie Senatu z liczbą 100 senatorów
➡️kwotowe wybory do Sejmu – 65% miejsc w Sejmie miało być zagwarantowane dla PZPR, ZSL i SD oraz prokomunistycznych organizacji katolików
➡️zwiększenie roli Sejmu jako naczelnego organu państwa
➡️zmiana prawa o stowarzyszeniach, która umożliwiła m.in. rejestrację NSZZ „Solidarność”
➡️większe kompetencje Trybunału Konstytucyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich
➡️dostęp opozycji do mediów
Okrągły stół otworzył drogę do POKOJOWEJ transformacji w Polsce, w tym do radykalnych przemian ustroju, dzięki którym Polska zaczęła szybko nadrabiać historyczne opóźnienie wobec Zachodu i stała się liderem wzrostu gospodarki wśród krajów postsocjalistycznych.
 Poziom życia w Polsce 1989 r. wynosił zaledwie 23% poziomu życia w USA (podobnie jak w 1913 r.). Dzięki transformacji, naszej pracy i przedsiębiorczości, w 2018 osiągnęliśmy 51% poziomu współczesnych Amerykanów.

#Pamiętamy #OkrągłyStół #Solidarność

Leave a Reply

Your email address will not be published.