Porozumienie na szczycie UE – PIS ma własną interpretację

W dniu dzisiejszym doszło do historycznego porozumienia na szczycie UE związanego z wydatkami budżetowymi.

Szef Rady Europejskiej podkreślał szczególnie fakt iż wydatki te są ściśle powiązane z praworządnością.

W porozumieniu znalazły się zapisy dotyczące uzależnienia wypłaty środków unijnych od przestrzegania praworządności.

„22. Finansowe interesy Unii Europejskiej są chronione w zgodzie z ogólnymi zasadami zapisanymi w Traktatach, w szczególności z wartościami określonymi w artykule 2 TUE. Rada Europejska podkreśla znaczenie ochrony interesów finansowych Unii. Rada Europejska podkreśla znaczenie poszanowania praworządności.

23. Na tej podstawie zostanie wprowadzony system warunkowości, który ma na celu ochronę budżetu i Next Generation EU. W tym kontekście Komisja zaproponuje środki w przypadku naruszeń, które Rada przyjmie kwalifikowaną większością głosów. Rada Europejska szybko powróci do tej sprawy.”

 

Jednak rzeczywistość polskiej władzy czyt. Premiera Mateusza Morawieckiego i jego Rządu jest mocno zakrzywiona.

Jak podaje tvp.info powiązanie praworządności z dostępem do funduszy unijnych zostało wykreślone z projektu porozumienia.

Czy to będzie kolejny spór na linii Polska – Bruksela?

взять кредит онлайн в банке на карту

Leave a Reply

Your email address will not be published.