Poznaliśmy winnego kontrowersyjnej ustawy dotyczącej przeciwdziałania przemocy!!! Bojanowska winna czy jest tylko „kozłem ofiarnym” PiS-u???

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oznajmiło kto ponosi odpowiedzialność za karygodną ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wiceminister Elżbieta Bojanowska przyjęła na siebie pełną odpowiedzialność i oddała się do dyspozycji minister Elżbiety Rafalskiej.
-Ta wersja projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego – powiedziała wiceminister.

Leave a Reply

Your email address will not be published.