Słowacki rząd nie będzie już wypłacał pensji duchownym. Czy tak samo powinno być w Polsce?

Rewolucja finansowa na Słowacji!

Słowacja zmieniła prawo z 1949 roku dotyczące finansowania kościołów i związków wyznaniowych w kraju. Według nowej ustawy, wysokość płynących do nich dotacji z budżetu państwa będzie uzależniona od liczby wiernych, a pod koniec roku będą one musiały się rozliczyć z każdego eurocenta.” – Czytamy w natemat.pl
„Przewiduje się, że jeśli liczba wierzących spadnie lub wzrośnie o więcej niż 10 procent w porównaniu z ostatnim spisem ludności, wkład państwa zostanie zmniejszony lub zwiększony jednorazowo, ale nie więcej niż o 1/3 procentowego spadku lub zwiększenia liczby wierzących.” – ekai.pl

Z chwilą wejścia tej uchwały w życie, zostanie zastąpione ustawodawstwo z czasów reżimu komunistycznego, które miało na celu uzyskanie kontroli nad Kościołami. Zatwierdzona ustawa respektuje i bierze pod uwagę obecne warunki ich pracy w społeczeństwie”
– stwierdził przewodniczący słowackiego episkopatu.

„Należy także podkreślić, że kościoły na Słowacji, w odróżnieniu od polskich instytucji kościelnych, są kontrolowane z przyznawanych im pieniędzy, a minimum 80 proc. tych dotacji muszą przeznaczać na wypłaty dla duchownych, które także są jawne. Wynagrodzenie księdza na Słowacji, w zależności od jego funkcji i stażu pracy waha się między 310 a 788 euro.” – natemat.pl

где взять займ в 19 лет без отказа

Leave a Reply

Your email address will not be published.