Szykuje się maskara!!! Nasz skarb narodowy do odstrzału. Polacy walczą o życie dzików!!!

Polacy walczą o dziki. W internecie dostępne są petycje w tej sprawie, zachęcamy do ich podpisania. Zatrzymajmy tą rzeż. „Myśliwi otrzymają ekwiwalent finansowy w wysokości kilkuset złotych za każde zwierzę. Wobec krytyki ze strony naukowców i braku jakichkolwiek dowodów potwierdzających, że masowe wybijanie tych zwierząt zredukuje w znaczący sposób ASF, żądamy natychmiastowej zmiany decyzji w tej sprawie. Konsekwencją tej skandalicznej akcji będą nieodwracalne skutki nie tylko dla tego gatunku w naszym regionie, ale i dla środowiska naturalnego na tym obszarze. Niech zwycięży rozsądek i nauka, a nie polityka i lobby myśliwskie!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.