Gigantyczne wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów! Zwiększyły się o prawie 216 mln zł

O prawie 216 mln zł zwiększyły się wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów między rokiem 2011 a 2018 r. (z 126,6 mln do 342,5 mln zł). W latach 2011-2015 wzrost wyniósł 20,2 mln zł, podczas gdy w latach 2015-2018 – 195,7 mln zł (wzrost ponad 2-krotny).

O 22% zwiększyła się liczba osób zatrudnionych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów między 2011 a 2018 r. (z 559 osób do 680). W latach 2011-2015 nastąpił spadek zatrudnienia o 4 osoby, natomiast między 2015 a 2018 r. zatrudnienie wzrosło o 125 osób.

Żródło: http://ciekaweliczby.pl/kprm/?fbclid=IwAR2ldrA0pJ1xik3GeTIdKUz7O9zZ2N8Ku3ZkxN9RrGgnYb_XkHs5d5b9l2g

Leave a Reply

Your email address will not be published.